МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД


 

                              Мэдээний нэр Маягтны нэр

  Татах

Аж үйлдвэрийн сарын мэдээ АҮ-1 татах
Барилга байгууламж, обьектын сарын мэдээ ББО-1 татах
Зочид буудал, зоогийн газрын улирлын мэдээ ЗБЗГ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1б татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ НБХҮ-1а татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн ААН-ийн улирлын мэдээ СБТ-1 татах
Шуудан, холбоо, интернэтийн үйл ажиллагаа үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын улирлын мэдээ ШХИҮ-1 татах
Мэргэжлийн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын улирлын мэдээ МТС-1а татах
Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ МЭ-1 татах
Төрийн бус байгууллагын улирлын мэдээний ТББ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7а татах
Өрхийн тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7б татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн сарын мэдээ ХАА-8 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын, ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9а татах
Өрхийн ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9б татах
Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, ургац хураалтын жилийн мэдээ ХАА-5 татах
Тариалсан талбайн сарын мэдээ ХАА-6 татах
Орон сууц нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний дэлгэрэнгүй маягт ААНБ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний хураангуй маяг ААНБ-2 татах

 

 Инфографик 2020 оны 3 улирал

  Хүн ам, нийгэм салбар                                                  
  Хөдөө аж ахуйн салбар                                                  
  Аж үйлдвэр
  Гэмт хэрэг
  Мөнгө, банк, даатгал, төсөв
  Нийгмийн даатгал халамж
  Эрүүл мэнд

 

     7 хоногийн үнэ

               2020 оны 11-р сарын 04-ны байдлаар

Үхрийн ястай мах           

   8767   

         төг.кг            

Хонины ястай мах

8000

төг.кг

Ямааны ястай мах

7000

төг.кг

Гурил, I зэрэг

1310

төг.кг

Элсэн чихэр

2467

төг.кг

Цагаан будаа

2600

төг.кг

Шингэн сүү

1267

төг.л

Ноолуур /цагаан/

-

төг.кг

Ноолуур /бор/

- төг.кг

Бензин, А-80

1410

төг.л

Бензин, А-92

1470

төг.л

Дизелийн түлш

1908

төг.л